Peraturan Bupati
Nomor : 49 Tahun 2018
Tentang : Kawasan Tanpa Rokok

Alamat

  • Jl.Sei Jepun Sedadap Kalimantan Utara
  • Telp.(0556) 21088, 22831
  • Fax. (0556) 21088